A A A

Aktuális hírek

2018. július 30.
Közel 24 millió forint a civileknek
A képviselő- testület júliusi soron kívüli testületi ülésén döntött a helyi sport és civil szerveztek működését biztosító, vissza nem térítendő működési támogatásról.

Sportegyesületek támogatására idén 15,9 millió forint előirányzatot határoztak meg. A keret két félévre vonatkozóan kerül felosztásra évről-évre, figyelembe véve a szervezetek által beadott beszámolókat, programterveket. A napokban 11 sportegyesület 14 szakosztályának 7,9 millió forint vissza nem térítendő forrás kerül kiutalásra. Ez az összeg hozzájárul a sportolók következő felkészülési időszakához és versenyzéséhez. A sportosok mellett 48 békési civil szervezet is támogatásban részesült. Az önkormányzat pályáztatás útján, a Civil Tanács javaslata alapján, összesen 3 millió forintot ítélt oda saját forrásból az egyesületeknek. A javaslat megfogalmazásánál szempontként szerepelt a pályázati cél, a taglétszám, az adott szervezet aktivitása és a város közösségi életében való szerepvállalása is. Ezenfelül az önkormányzat 3 kiemeltként nyilvántartott civil szervezet számára összesen 12,6 millió forint működési forrást biztosít. A város közösségi és hagyományőrzési tevekénysége érdekében a Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesületnek, a közbiztonság és a közrend megóvásának érdekében a Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezetnek valamint baleset és katasztrófahelyzetekben nyújtott segítségnyújtás érdekében a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak.