A A A

Aktuális hírek

2019. február 15.
Kitüntetési javaslatokat vár az önkormányzat
Április 15-én Békés a várossá nyilvánításának 46. évfordulóját ünnepli.

Békés Város Önkormányzata ez alkalomból ismét át kívánja adni kitüntetéseit: a „Békés Város Díszpolgára” címet, a „Békés Városért” kitüntetést az arra érdemes személyeknek, valamint a „Civilek a Városért” elismerő címet a tevékenységével kimagasló érdemeket szerző civil szervezetnek.  

A kitüntetésre javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, tisztségviselői, bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek, intézmények és társadalmi szervezetek.

A cím azon személyeknek vagy kollektívának adható, akik közéleti munkásságukkal aktívan és hatékonyan hozzájárultak és hozzájárulnak Békés város gazdasági, társadalmi fejlődéséhez, a lakosok jólétéhez és annak javításához akár szociális, közbiztonsági, egészségügyi, kulturális, turisztikai vagy egyéb területen.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt:

-   személyi adatait, illetve a kollektíva pontos megjelölését,

-   az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és     

    méltatását.

 

A javaslatokat 2019. március 08-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez személyesen vagy postai úton. A Békés város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető: www.bekesvaros.hu weboldalon Dokumentumtár/Jogtár