A A A

Aktuális hírek

2019. július 05.
HÍRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 206/2019. (V.30.) határozatával döntött arról, hogy módosítja a Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy Békési Református Egyházközség számára új óvoda építése lehetővé váljon.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.

 

Békési Református Egyházközség saját fenntartású óvoda építését határozta el. A legkézenfekvőbb volt, hogy építési telket a bölcsődéjük szomszédságában keressenek. A hatályos szabályozási terven látható kisvárosi lakótömbben, a meglévő intézmény melletti, megmaradt telek a kicsinek bizonyult. Felmerült a telek előtti útszakasz és a zöldterület rovására egy új telek kialakítása. A bölcsőde közelében lévő vizsgált földrészletek önkormányzati tulajdonúak, a telekalakítás a településrendezési eszközök módosítása nélkül elvégezhető volt, így született meg az új 6597/5 hrsz.-ú telek, aminek a településrendezési státuszát szükséges a jelen módosítás keretében rendezni, megfogalmazni.

 

A tervezett módosítással kapcsolatosan Lakossági fórum is megtartásra kerül, melynek

helye: Békési Polgármesteri Hivatal díszterme

ideje: 2018. év július hónap 15 napja 1500 óra