A A A

Aktuális hírek

2017. szeptember 06.
Lakossági fórum a településkép arculati kézikönyvről
Békés Város Önkormányzata lakossági tájékoztatót tart 2017. szeptember 18-án 14 00 órakor a Békési Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A fórum témája:

Településkép arculati kézikönyv készítésével, illetve a településképi rendelet megalkotásával kapcsolatban előzetes tájékoztató.

Az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített természeti környezet védelme, valamint az építési beruházások sikeres megvalósítása érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt, röviden a Települési törvényt.

A jogszabály célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által. Ennek értelmében a törvény kimondja, hogy a településkép védelmének elemei az önkormányzati rendeletekben egyértelműen kerüljenek megállapításra és új eszközként bevezetésre került a települési arculati kézikönyv.

A kézikönyv a Településképi törvény meghatározása értelmében – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amely nem csak a szakma, de a szakmán kívüliek tájékoztatását is segíteni hivatott, így annak közérthetőnek, egyértelműnek, olvasmányosnak is kell lennie.

A fentieken túl a kézikönyv fontos feladata, hogy a településképi rendelet szakmai megalapozásául is szolgáljon.

A részletes előzetes tájékoztatót itt találja:

Letöltés