A A A

Aktuális hírek

2017. november 30.
Településkép arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezése
Békés Város Képviselő- testülete a 70/2017. (III.30.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítetti Békés város arculati kézikönyvét, valamint megalkotja településképi rendeletét.

A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amely nem csak a szakma, de a szakmán kívüliek tájékoztatását is segíteni hivatott, így annak közérthetőnek, egyértelműnek, olvasmányosnak is kell lennie. A fentieken túl a kézikönyv fontos feladata, hogy a településképi rendelet szakmai megalapozásául is szolgáljon.

Békés Város Önkormányzata elkészítette a Településképi arculati kézikönyvét, illetve Településképi rendeletét, melyet a partnerségi egyeztetés szabályai szerint véleményezére bocsájtja.

Az elkészült dokumentumokat megtalálja a bekesvaros.hu honlapon.

Kérjük véleményüket 2017. december 18-ig a Békési Polgármesteri Hivatalnak címezve a 560 Békés, Petőfi S. u. 2. postacímre, vagy a barna.barbara@bekesvaros.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.