A A A

Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Alföldvíz Zrt. - Vállalkozási szerződés (Szennyvíztisztító telep rekonstrúció III. ütem)

Szerződő fél neve: Békés Város Önkormányzata

Értékhatár: 5 millió Ft felett

Szerződő fél neve: Alföldvíz Zrt.

Tárgya: Vállalkozási szerződés (Szennyvíztisztító telep rekonstrúció III. ütem)

Időtartam: 2014.11.03 - 2014.12.15

Összeg: 28 400 000 + áfa