A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2022. április 11.
Településrendezési terv módosítás

Békés város belterületén a Csallóközi utcában helyezkedik el a Békés Drén Kft telephelye. A telephely több földrészletből tevődik össze, amelyeket a tulajdonos egy telekké kíván összevonni. A földrészletek között a 6520/2 helyrajzi számú telek egy része a hatályos szabályozási terv szerint gazdasági terület-, másik része közlekedési terület felhasználású. A TESZK módosítás kiegészítése során az érintett telek teljes területére vonatkozóan gazdasági terület felhasználást kívánunk kiterjeszteni a meglévő gazdasági terület építési övezeti besorolásának a figyelembevételével.

 

A kiegészítés megfelel 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32.§ (4) bekezdésben meghatározott egyszerűsített eljárás feltételeinek:

 

1.       a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

2.       az új beépítésre szánt terület kijelölése gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében történik.

3.       nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

 

Az Eljr. 41.§ (1) bekezdése szerint az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul, így jelen esetben a teljes eljárás szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt nem kell lefolytatni.

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett TESZK módosítás egyeztetése az Eljr. 32.§ (1) bekezdés b) pontja szerint egyszerűsített véleményezéssel történhet és az Elj. 41.§ (1) bekezdés szerint az előzetes tájékoztatást nem szükséges lefolytatni, a teljes eljárás véleményezési szakasza kiegészül a mellékelt dokumentációk alapján.

 

Kérjük észrevételeiket a hirdetmény közzétételétől számítva 8 napon belül papír alapon a Polgármesternek címezve, Békés Város Önkormányzatának címére (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a varoshaza@bekesvaros.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

 

A módosítási javaslatokat melléklet tartalmazza