A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. február 13.
Álláspályázat titkársági ügyintéző munkakörbe
"Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békés Város Jegyzője Titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, végrehajtó feladatok, adminisztrációs, ügyviteli teendők ellátása. Határozatok, rendeletek nyilvántartása, közzétételükkel, kihirdetésükkel kapcsolatos teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         10 ujjas, vakon gépírás tudás

•         A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, jogi asszisztens végzettség,

•         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz

•         Végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

•         3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány,

•         Hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Lászlóné nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Jegyzője címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 37/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Békés Megyei Hírlap - 2017. február 18.

•         www.bekesmatrix.hu - 2017. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.