A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. május 20.
Pályázati kiírás jogász munkakör betöltésre
Békési Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal jogász munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 22. pont "jogi és perképviseleti feladatkör"

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati pályázati projektek tervezése, előkészítése, megvalósítása és fenntartása során jelentkező jogi, koordinációs feladatok ellátása; a megvalósuló projektekkel összefüggő szerződések és egyéb kapcsolódó dokumentumok előkészítése, véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.         

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogász,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Lászlóné nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 85/2017. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Békés Megyei Hírlap - 2017. május 20.

•         www.bekesmatrix.hu - 2017. május 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.