A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. június 30.
Pályázati kiírás „Békési középiskolai ösztöndíj”-ra
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik középiskolai tanulmányaikat Békésen nappali tagozaton végzik.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és a fölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át.

Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon (postai úton vagy személyesen).

A pályázat benyújtási határideje szeptember 15., a következő félévre való jogosultságot február 15-ig kell igazolni.

Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a képviselő-testület döntéséről írásbeli értesítést kapnak. A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó lakcím, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, középfokú intézmény megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező melléklete a középiskola iskolalátogatási igazolása, az iskola véleménye, az együtt élő családtagok jövedelmének igazolása.