A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. január 03.
Pályázat igazgató munkakör betöltésére
Békés Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 03. 01. - 2023. 02. 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: gazdálkodói, munkáltatói jogkör gyakorlása Munkaköri feladatok: szakmai végzettség szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, könyvtáros,

 • könyvtáros - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 • Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz

 • Vezetői program

 • Erkölcsi bizonyítvány

 • Diplomamásolat(ok)

 • Szakmai gyakorlat igazolása

 • Nyilatkozat arról, hogy személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi S. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11591/2017. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

 • Személyesen: Izsó Gábor polgármester, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi S. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bekesvaros.hu - 2018. január 5.