A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. január 08.
Személy-és munkaügyi ügyintéző álláspályázat
Békési Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal személy-és munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 23. pontja, Humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű személyügyi feladatok ellátása a jogviszony létesítésétől a jogviszony megszüntetésig/megszűnésig. Felmerülő munkaügyi feladatok elvégzése (kinevezések, kinevezés módosítások, megszüntető okmányok stb. elkészítése, a KIRA rendszerben történő rögzítése.) Vezeti a szabadság nyilvántartást, kezeli a személyi anyagokat, végzi a a pályázatok kiírásával, közzétételével kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő jogszabály változásokat. Kezeli a TÉR Centrum szoftvert, Probono továbbképzésekkel és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Statisztikák, adatszolgáltatások teljesítése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés. Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

 • közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú iskolai végzettség,

 • KIRA program gyakorlati ismerete, használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Lászlóné nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: személy-és munkaügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Békés Megyei Hírlap - 2018. január 13.

 • www.bekesmatrix.hu - 2018. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.