A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. január 16.
Hirdetmény
Békés Város Önkormányzata Képviselő- testülete 2017. december 28-án elfogadta Településképi arculati kézikönyvét, valamint a településkép védelméről szóló 43/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletét.

Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges tekintettel arra, hogy a több, korábban a HÉSZ-ben található építésügyi előírás átkerült a Rendeletbe, illetve jogharmonizáció is szükségessé vált.

A módosítást állami főépítészi eljárásban kívánja Békés Város Képviselő- testülete lebonyolítani, melynek szabályai szerint a módosítási javaslatokat A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 25/2017. (IX.04) önkormányzati rendelet alapján partnerségi egyeztetésre bocsájtja.

Kérjük észrevételeiket a hirdetmény közzétételétől számítva 8 napon belül papír alapon a Polgármesternek címezve, Békés Város Önkormányzatának címére

(5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a barna.barbara@bekesvaros.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

A módosítási javaslatokat mellékletként itt találja.