A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. április 16.
Városüzemeltetési ügyintézői munkakör
Békési Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony          

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó településfejlesztési és-rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok, ezen belül: városüzemeltetési feladatok, különösen épületek, építmények és/vagy út, járda, parkoló, közterületek építésének, felújításának, karbantartásának koordinálása, dokumentálása, munkaterületek átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárásokon való részvétel, használatbavételi/forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú,

•         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 91/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Békés Megyei Hírlap - 2018. április 21.

•         www.bekesmatrix.hu - 2018. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.02.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.