A A A
Házassági névviselési forma módosítása

Hatáskör címzettje

Békés Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője

Eljáró hatóság

Békés Város Anyakönyvvezetője

Szász Imréné anyakönyvvezető (18-as iroda)

Illetékességi terület

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj

Az új névre - kérelemre - kiállított anyakönyvi kivonat illetéke 2.000.- Ft.

Ügyintézési határidő

8 nap

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, útmutató

A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után - a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Házassági név változtatására irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben nem a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnél nyújtja be a kérelmet, akkor az anyakönyvvezető megküldi azt a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, ugyanis ő jogosult elbírálni azt.

Az eljárni illetékes anyakönyvvezető a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti.

Ügyintézéshez szükséges iratok

  • a kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • házassági anyakönyvi kivonat,
  • elvált családi állapot esetén jogerős bírósági végzés, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat,
  • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Speciális szabályok

Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.