A A A
Helyi jövedéki adó 2016

Adóköteles:

a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 63. § (2) bekezdés 11. pontja alapján a magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása! 

A Jöt. 63. § (2) bekezdés 12. pontja alapján magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Bejelentési kötelezettség:

A desztillálóberendezés tulajdonszerzését az azt követő 15 napon belül kell bejelenteni a 35/2008 (XII. 31.) PM rendelet 11. melléklete szerinti – bejelentés a desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről – nyomtatványon a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A Jöt. 67/A§ (3) bekezdése alapján a magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Adó megfizetése:

  • A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. Csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző szerezhet be párlat adójegyet!

  • 1 db párlat adójegy értéke 700,- Ft, mely a magánfőzőt 1 liter magánfőzött párlat 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat előállítására jogosítja.

  • A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be, és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő.

  • Amennyiben egy háztartásban több magánfőző él, az éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

  • A vámhatóság a kiadott adójegyekről nyilvántartás vezet, és az adatokat átadja az önkormányzati adóhatóság részére.

Bevallási kötelezettség:

2016. évtől kezdődően az előállított magánfőzött párlat után nincs külön bevallási kötelezettség.

Felhasználás:

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Elévülés:

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.