Madzagfalvi napok
Békés - Tarhos Zenei napok
Én hangom
Népi Építészeti tanácskozás
 
 
   
 
     
 
 

2009. évi Békés Város Díszpolgárai és az Év Sportolói
 

Újabb békési kiválóságok lettek díjazva Békés város ünnepi testületi ülésén

 

A Békés Város Díszpolgára cím és a Békés Városért kitüntetés adományozására minden év áprilisában a várossá nyilvánítás évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi testületi ülésen kerül sor.

A kitüntető címek adományozására 2009. évben 9 személyre érkezett javaslat, ebből 1 javaslat Békés város Díszpolgára címre, 8 javaslat Békés Városért címre.

 

Békés Város Képviselő-testülete az idei évben nem ítélte oda a „Békés Város Díszpolgára” címet.

 

Békés Városért kitüntetést kapott:

Dr. Kovács Imre fogszakorvos az Egészségügyi és Szociális Bizottság illetve az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet javaslata alapján. 

             

Katona Gyula református lelkipásztor, a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület jelölése nyomán.

Békési Zoltán Békési pálinkafőző vállalkozó a Békési Ipartestület javaslata alapján.

Barta István Zoltán egyéni vállalkozó, Izsó Gábor polgármester beadványa nyomán.

Schimpl Miksáné nyugalmazott pedagógus, a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskola jelölése alapján.

Balogh József asztalitenisz szakvezető edző, a Békési Újság kiadója, a  Családért Alapítvány javaslata alapján.                                                                        

Békés Város Képviselő-testülete 96/2009. (III. 26.) számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz Dr. Kovács Imre fogszakorvos Úrnak!

 

 

DR. KOVÁCS IMRE

 

 Dr. Kovács Imre Békésen született. Egyetemi tanulmányát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán végezte, diplomáját 1964.  szeptemberében szerezte.

 

Az egyetem elvégzése után a Békéscsabai Kórházban dolgozott, majd 1968. januártól került Békésre fogorvosi körzetbe, melyet folyamatosan, 2008. december 31.-ig nyugdíjba vonulásáig látott el.

 

Dr. Kovács Imre 40 éves fogorvosi munkájával mindig a békési betegek magas szintű ellátására törekedett.

 

A városban eltöltött munkássága ideje alatt szakmai hozzáértésével kivívta betegei elismerését és tiszteletét, orvosi munkájával hozzájárult a város egészségügyi ellátásának javulásához.

 

Az egészségügyben kiemelkedő munkája tiszteletéül Dr. Kovács Imre Úr  Békés Városért kitüntetésben részesül.

 

 

Békés Város Képviselő-testülete 98/2009. (III. 26.) számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz Katona Gyula  református lelkipásztornak

 

KATONA GYULA

 

Nagytiszteletű KATONA GYULA református lelkipásztor vezető lelkész 1994 év óta él városunkban. Ettől az időtől fogja össze a református gyülekezetet, hitével példát mutat, segítséget nyújt a rászorultaknak.

Tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a városban a keresztyének ökomenikus találkozói létrejöhessenek.

 

Kiemelkedik az iskoláért tett munkássága, hiszen 1994. szeptemberétől a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Kollégiumhoz az általános iskola is kapcsolódott, bővült. Azóta működik református általános iskolai nevelés városunkban, melyben a minőségi oktatással szeretné emelni az intézményben folyó munka színvonalát.

 

Az elmúlt években, amikor a gyülekezet létszáma csökkenni látszott, személyes, fáradhatatlan munkájával, áldozatkészségével mindent megtett a fiatalok bevonásáért. Sikerrel, hiszen az Istentiszteleteket, a református egyházi rendezvényeket egyre többen látogatják.

 

A református templom felújítása és az új harangok megléte is nevéhez kötődik, kiemelkedő munkájának eredménye, emelve ezzel városunk építészeti színvonalát.

 

Nagytiszteletű Katona Gyula református lelkipásztor vezető lelkész évek óta tartó lelkes és lelkiismeretes tevékenységéért, elkötelezettségéért és Békés város hitoktatásában kifejtett kimagasló munkájáért veheti át a Békés Városért kitüntetést.

 

Békés Város Képviselő-testülete 100/2009. (III. 26.) számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz Békési Zoltán  Úrnak!

 

BÉKÉSI ZOLTÁN

 

Békési Zoltán pálinkafőző vállalkozó az általános iskolát Békésen, a vegyipari szakközépiskolát Debrecenben, felsőfokú tanulmányait mint főiskolás fémkohász szakon Dunaújvárosban, majd a műszaki egyetem műszaki tanári szakát Budapesten végezte. Első munkahelye Békésen az akkori Mezőgép vállalatnál volt, majd ezt követően, immár 25 éve, 1984-től pálinkafőző vállalkozó.

 

Első telephelyéről, Csatárkertből a jól ismert mozdonyát, már mint múzeumi darabot magával hozva Békés, Gőzmalom 12-be költöztek, ahol édesapjával együtt épület-felújításokkal, átalakításokkal, útépítéssel, városképileg is nagyon értékes üzemet hozott létre, idegenforgalmi látogatócentrummal (mozdony, vasúti kocsik felújítása, filegória, játszótér stb.). Helyrehozatta a Weinchem Krisztina tulajdonában lévő malmot, emlékkiállítást nyitott meg benne. Szakmai munkájában jelentős kapcsolatot alakított ki a békési és környéki lakosokkal. Üzemében évente kb. 2000 békési családnak főznek pálinkát.

Széleskörű közéleti tevékenység jellemzi, 1990-től a békési Ipartestület alapító tagja, és alelnöke a mai napig. 1990-1994-ig Békés város Képviselő-testületének tagja, ahol elsősorban gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Több évig volt a Városi Fürdőért alapítvány tagja.

2000-től alapító tagja és elnöke a Kisüsti Pálinkafőzők Országos Egyesületének, jelentős szerepe van a pálinkatörvény előkészítésében és a nemzeti pálinka stratégia kidolgozásában. 2001-ben a Nemzeti Eredetvédelmi Tanácsa a „Békési Szilvapálinkát” földrajzi eredetvédettnek nyilvánította, ami alapján 2004-ben az Európai Uniós csatlakozási szerződésben a pálinka neve rögzítésre került.

 

2004-től a Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület szakmai igazgatója, illetve főpohárnoka.

2006 óta szervezi és anyagilag is támogatja Békés városban megrendezett „Békési Szilvapálinka” ünnepet.  Folyamatosan részt vesz az ország különböző városaiban, szakmai és gasztronómiai rendezvényeken.

 

Békési Zoltán  vállalkozó több évtizedes szakmai munkájával, tevékenységével nagyban hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, ennek elismeréseként adjuk át a Békés Városért kitüntető címet.

 

Békés város Képviselő-testülete 101/2009. (III. 26.) KT számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz Barta István Zoltán Úrnak!

 

BARTA ISTVÁN ZOLTÁN

 

Barta István Zoltán egyéni vállalkozó Békésen született, általános iskolai tanulmányait Tarhoson, majd szülővárosában, a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban végezte. 1992 óta egyéni vállalkozóként tevékenykedik, számos ötlet, újítás szülőatyja, még ebben az évben saját ötletként és saját erőből létrehozta az ország első „Munkanélküliek Boltját”, a mai szociális boltok elődjét.

 

1998-ban körülkerítve városunkat az elhíresült békési madzaggal ötletgazdája lett városunk ma már meghatározó, országosan elismert háromnapos fesztiváljának, a Madzagfalvi Napoknak. 2000-ben felállította a Madzagfalvi Emlékművet, melyet később felajánlott a város részére.

 

A tulajdonát képező Barta Udvarban évek óta ingyenesen helyet biztosít a helyi Vöröskereszt raktárának, számtalan élelmiszer akciójával segíti a rászorulókat.

2003-ban a térségben elsőként kezdte működtetni a Békési Postapartner szervezeti egységet, mely most is működik. 2007-ben megkapta az „Év Posta Partnere” címet, melyet az Egyetemes Postaegyesület vezérigazgató-helyettesétől vehetett át.2008-ban a Prímagáz partnereként újabb elsőséget könyvelhetett el a Prímagázfutár verseny I. helyezésével.

 

Munkája mellett kiemelendő a városért végzett közérdekű tevékenysége. Ötleteivel, újszerű megoldásaival önzetlenül segíti a város rendezvényeit. Tevékenységével jó hírét viszi városunknak az országban.

 

Barta István Zoltán egyéni vállalkozó részére Békés városért végzett önzetlen közösségi és közéleti tevékenységéért adjuk át a Békés Városért kitüntető címet.

 

 

Békés város Képviselő-testülete 102/2009. (III. 26.) KT számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz Schimpl Miksáné Úrhölgynek!

 

SCHIMPL MIKSÁNÉ

 

Schimpl Miksáné oktató-nevelő munkáját városunkban 1969-ben kezdte, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában, ahol közel négy évtizeden át matematika-rajz szakos tanárként tevékenykedett.

 

1974-től kezdődően bekapcsolódott az „Új matematika oktatása” programba, amely az első ilyen módszer volt a megyében. Hosszú ideig tartotta a kapcsolatot az akkori Országos Pedagógiai Intézet matematikai tanszékével, s az ott szerzett ismereteit megyei szervezésű továbbképzéseken adta át kollegáinak.

 

Az Általános Iskola matematika tagozatának lelkes szervezője és aktív tanára volt, diákjaival számos kiemelkedő országos eredményt ért el a Varga Tamás, a Kalmár László, s a Zrínyi Ilona matematika versenyeken. Sok éven át vezetett a megyei TIT által szervezett szakköröket, s tanítványai ezeken a versenyeken is a legjobb helyezéseket érték el.

 

Többszörös tulajdonosa a Zrínyi Ilona Matematika Verseny „Legeredményesebb pedagógusa” címnek. Feladatai rendszeresen szerepelnek a Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatlapjain. Nagyon sok kiváló békési matematikust nevelt, de szívesen emlékeznek óráira családanyák, orvosok, közgazdászok, pedagógusok is.

 

Schimpl Miksáné több mint 4 évtizedet töltött el a pedagógusi pályán, mindvégig matematikát tanítva. Kimagasló szakmai felkészültsége, emberi magatartása révén évtizedek óta meghatározó egyénisége volt a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tantestületének.

A matematikát mesteri szinten tanítva járult hozzá a tanulók és az intézmény megyehatárokat átlépő eredményeihez.

 

Schimpl Miksáné  pedagógus részére a városban végzett több évtizedes oktató-nevelő tevékenysége, a matematika tanításának magas szintű művelése elismeréseként adjuk át  Békés Városért kitüntető címet.

 

 

Békés város Képviselő-testülete 103/2009. (III. 26.) KT számú határozattal Békés Városért kitüntetést adományoz Balogh József Úrnak!

 

BALOGH JÓZSEF

 

 

Balogh József  asztalitenisz szakvezető és edző Békésen született, aki már hosszú évek óta kitartással  dolgozik azon, hogy ez a sportág nagyobb ismertséget szerezzen a városban, valamint a magyar bajnokság élvonalában és más osztályaiban szereplő békési női és férfi csapatok által Békés város neve országosan ismertebbé váljon.

 

Fáradhatatlan munkájának fontos részét képezi a város által juttatott támogatást kiegészítő szponzori pénzek felkutatása azért, hogy a Békési Tornaegylet asztalitenisz szakosztálya életben maradjon, és a korábbi években megszokott eredményességgel szerepeljen.

 

A Békési Tornaegylet asztalitenisz csapatai eredményesen szerepelnek a bajnokságokban. Jóval eredményesebben, mint ahogyan a rendelkezésre álló anyagi lehetőségekből, a felkészülés, a versenyzés és versenyre eljutás körülményeiből ez következhetne. Jelenleg a női együttes veretlenül vezeti a NBI-s bajnokságot, jó eséllyel meg is nyerheti.

 

A férfi első csapat az Extraligában vitézkedik (immár évek óta soraiban tudva a sportág élő legendáját Klampár Tibort). A sportegyesület második csapata is az NBI-ben játszik, a középmezőnyben.

 

A helyi és megyei sajtóval jó kapcsolatot ápol, noha tudja, hogy ez a sportág a nyilvánosságban mindig kisebb hírértéket hordoz, mint egy labdajáték.

 

Balogh József asztalitenisz szakvezető és edző részére több évtizedes sport tevékenysége, sportága iránti elkötelezettsége és lokálpatriotizmusa, Békés város asztalitenisz sportágban kifejtett kimagasló munkája elismeréseként adjuk  át a Békés Városért kitüntető címet.

 

                                        

 

AZ ÉV SPORTOLÓJA DÍJ

 

Békés Város Képviselő-testülete 2009-ban „Az Év Békési Sportolója” címet adományozta:

 

Sportegyesület                             Sportág                   javasolt személy

Surman Box Klub                    ökölvívás                       Római József

Békési DAC                            atlétika                           Hortobágyi János

BTE Súlyemelő Szakosztálya   súlyemelés                     Csató István

Megújul az I.
világháborús
emlékmű Békésen
(2015.12.23)
Teltházzal üzemel
a békési
Inkubátorház
(2015.12.23)
Békés város
körzeti
megbízottja - A
Békési
Rendőrkapitányság
tájékoztatója
(2015.12.22)
Megújul a békési
sportcsarnok
(2015.12.21)
Kötelező
kéményseprés
Békésen
(2015.12.18)
   
 
V • á • r • o • s
Önkormányzata
5630 Békés
Petőfi S. u. 2.
Tel.: 06/66/411-011
Fax: 06/66/411-230
E-mail

Hivja ingyen a hivatalunkat a telefonkonyv.hu segítségével

     
   
HUROBIKE PLAN Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében
Kerékpárosbarát település - KETOSZ
http://www.remenyhid.eu/