Madzagfalvi napok
Békés - Tarhos Zenei napok
Én hangom
Népi Építészeti tanácskozás
 
 
   
 
Városháza
 
 Elérhetőségek  

Békési Polgármesteri Hivatal

5630 Békés, Petőfi u. 2.

ÜGYINTÉZŐK ELÉRHETŐSÉGEI

 

Központi telefonszámok:

06 (66) 411-011

 

06 (66) 411-377

Hivatali fax:

Hivatali e-mail cím:

06 (66) 411-230

varoshaza@bekesvaros.hu

jegyzo@bekesvaros.hu

 

 

 

Polgármester

Izsó Gábor

 

Alpolgármester

Dr. Pálmai Tamás

 

 

 

 

Jegyző

Tárnok Lászlóné

 

Aljegyző

------

 

 

 

Jogi munkatárs

dr. Juhász Csilla

111-es mellék

Önkormányzati tanácsadó

Miklós Ágnes

116-os mellék

 

 

 

PR referens

Hajdu Lívia

216-os mellék

Ifjúsági és sportreferens

Kálmán Tibor

168-as mellék

Intézményi referens

Sápi András

168-as mellék

Humánpolitika, személyügyek

Balázs Lászlóné

114-es mellék

Nemzetiségi önkormányzat,

bizottsági jegyzőkönyvek

Tóth Krisztina

113-as mellék

délelőtt

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Hirka Tamás

113-as mellék

Informatika

Ökrös Attila

222-es mellék

Építéshatósági ügyek

Szabó Zoltán

Varga Imre

Adamik Jánosné (kedd, csütörtök du.)

133-as mellék

Főépítész

Csökmei László Erik

(előre egyeztetett időpontban)

240-es mellék


 

Igazgatási Osztály

Osztályvezető

dr. Bimbó Mária

157-es mellék

 

 

 

Önkormányzati segély,

köztemetés,

önkormányzati gyógyszerköltség támogatás,

önkormányzati lakásfenntartási támogatás,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

önkormányzati adósságkezelési szolgáltatás

Riglerné Lestyán Katalin

(osztályvezető-helyettes)

131-es mellék

Kertész Eszter

132-es mellék

Közfoglalkoztatási személyi ügyek

Samu Jánosné

144-es mellék

Állampolgársági, anyakönyvi ügyek

Balázs Lászlóné

142-es mellék

Hagyatéki ügyek, anyakönyvi ügyek

Somlyai Imréné

174-es mellék

Kereskedelmi igazgatási ügyek,

telepengedélyezés,

hirdetmények

Ardeleán Péter

158-as mellék

Iktatás

Kelemen Anita

141-es mellék

Tóth Krisztina (délután)


 

Gazdasági Osztály

Osztályvezető

Váczi Julianna

128-as mellék

 

 

 

Adóügyek:

 

 

 

Holopné dr. Sztrein Beáta

(Osztályvezető-helyettes)

172-es mellék

 

 

 

Építményadó

Lipcsei Anikó

126-os mellék

Iparűzési adó,

termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó,

adóigazolás,

vagyonigazolás

Medve Jánosné

127-es mellék

Őstermelők,

mezőőri járulék

Búzás Imréné

127-3s mellék

Gépjárműadó,

talajterhelési díj,

idegenforgalmi adó

Szabó Sándorné

125-ös mellék

Adószámlák könyvelése

Mikóvári Edit

125-ös mellék

Idegen szervek által kimutatott tartozások behajtása,

KET hatálya alá tartozó végrehajtási eljárás

Lászlóné Fodor Éva

126-os mellék

 

 

 

Ingatlanügyek:

 

 

Kamatmentes kölcsön,

önkormányzati lakásügyek

Csikós Józsefné

153-as mellék

 

 

 

Pénzügyek:

 

 

Beszámoló- és költségvetés készítés,

könyvelés

Gábor Lászlóné

124-es mellék

Előirányzat módosítás,

törzskönyvi nyilvántartás,

könyvelés

Baloghné Komlósi Ilona

124-es mellék

Bankügyek

Sós Magdolna

139-es mellék

Adatszolgáltatás folyósító szervek felé,

támogatási igénylés

Kiss Jánosné

119-es mellék

Nemzetiségi önkormányzati gazdálkodás,

közterület használati díjak

Kiss Lászlóné

123-as mellék

Beszámoló készítés, könyvelés,

Békési intézményfenntartó társulás gazdálkodása

Wagner Márta

123-as mellék

Önkormányzati és szociális kölcsönök nyilvántartása, önkormányzati pénzügyek

Molnár Tímea

139-es mellék

Adóügyek,

beruházás,

önkormányzati vagyon nyilvántartása

Lipcsei Jánosné

122-es mellék

Piacfelügyelet

Jeneiné Lagzi Mária

150-es mellék

Pénztár

Szatmári Zsuzsanna

121-es mellék

Gondnokság

Balázs Ildikó

118-as mellék

Hivatali étkezde konyhavezető

Durkó Zoltánné

170-es mellék

Békési Kistérségi Társulás gazdálkodása

Perei Ildikó

119-es mellék


 

Műszaki Osztály

Osztályvezető

Gál András

165-ös mellék

Magasépítés,

műszaki ügyek,

beruházási ügyintéző

Barna Barbara

(osztályvezető-helyettes)

140-es mellék

Városüzemeltetés

K. Szabóné Kocsor Anna

163-as mellék

Csarnai Mihály

163-as mellék

Pályázatírás

Zsombok Ágnes

166-os mellék

Földesi Boglárka

166-os mellék

Állattartási ügyek,

birtokvédelem,

közterület használat,

fakivágás,

mezőőrök

Filó György

140-es mellék

Gyepmester

Nagy Zoltán

06 (20) 497-5018

Energetikus

Berényi Károly

163-as mellék


 

Békési Kistérségi Iroda

 

 

Irodavezető

Balogh István

147-es mellék

Adminisztrátor

Kiss Gábor

149-es mellék

Megújul az I.
világháborús
emlékmű Békésen
(2015.12.23)
Teltházzal üzemel
a békési
Inkubátorház
(2015.12.23)
Békés város
körzeti
megbízottja - A
Békési
Rendőrkapitányság
tájékoztatója
(2015.12.22)
Megújul a békési
sportcsarnok
(2015.12.21)
Kötelező
kéményseprés
Békésen
(2015.12.18)
   
 
V • á • r • o • s
Önkormányzata
5630 Békés
Petőfi S. u. 2.
Tel.: 06/66/411-011
Fax: 06/66/411-230
E-mail

Hivja ingyen a hivatalunkat a telefonkonyv.hu segítségével

     
   
HUROBIKE PLAN Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében
Kerékpárosbarát település - KETOSZ
http://www.remenyhid.eu/