Madzagfalvi napok
Békés - Tarhos Zenei napok
Én hangom
Népi Építészeti tanácskozás
 
 
   
 
Városháza
 
 Elérhetőségek  

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőfi u. 2.

ÜGYINTÉZŐK ELÉRHETŐSÉGEI

Központi telefonszámok: +36 66 411 011; +36 66 411 375
+36 66 411 377; +36 66 411 393
+36 66 411 593; +36 66 411 793

Polgármester IZSÓ GÁBOR

Alpolgármester DR. PÁLMAI TAMÁS

Jegyző TÁRNOK LÁSZLÓNÉ

 

Jogi ügyintéző

dr. Uhrin Anna 111 mellék

Belső ellenőrzés

Juhos Józsefné 186 mellék

Önkormányzati tanácsadó

Budai Tünde 116 mellék

PR és marketing referens

Hajdu Lívia 216 mellék

Ifjúsági és sportreferens

Kálmán Tibor 168 mellék

Oktatási és intézményi referens

Sápi András 168 mellék

Humánpolitika, személyügyek

Márkus Katalin 114 mellék

Titkárság jegyzői

Hajdu Lívia 216 mellék

Titkárság képviselőtestület és kisebbségi önkormányzatok működése, választási eljárások

Tóth Krisztina 112 mellék

Pankotai Julianna 113 mellék

Informatika

Ökrös Attila 222 mellék


Igazgatási Osztály

Osztályvezető

DR. BIMBÓ MÁRIA 157 mellék

Közfoglalkoztatás személyi ügyek

Samu Jánosné 144 mellék

Állampolgársági, anyakönyvi ügyek

Hegedűs Béláné 174 mellék

Hagyatéki ügyek

Somlyai Imréné 142 mellék

OKMÁNYIRODA (Békési Járási Hivatal) 66/413-922

Dr. Csarnai Judit (hivatalvezető)

Útlevél, lakcímkártya, parkolási igazolvány

Hajnalné Szabó Julianna 143 mellék

Szatmári Ildikó 143 mellék

Személyigazolvány

Bróda Edit 255 mellék

Járművezetői engedély

Sós Péter 255 mellék

Közlekedésigazgatás

Polgár Tibor 155 mellék

Egyéni vállalkozói igazolvány, telephely engedély

Kiss Lászlóné 155 mellék

Árdeleán Péter 158 mellék  

Iktatás

Tóth Krisztina 141 mellék

Kelemen Anita 141 mellék

Szociális hatósági ügyek:

Átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély kölcsön  

Riglerné Lestyán Katalin 131 mellék

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, adósságkezelési szolgáltatás, óvodáztatási támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, otthoni szakápolás, életkezdési támogatás

                                                             Kertész Eszter 132 mellék

Aktív korúak ellátása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság TB

Lecskó Éva 135 mellék


Gazdasági Osztály

Osztályvezető

VÁCZI JULIANNA  128 mellék

Adóügyek:

Kommunális adó

Lipcsei Anikó 126 mellék

Iparűzési adó

Medve Jánosné 127 mellék

Iparűzési adó őstermelők, mezőőri járulék

Szatmári Lászlóné 127 mellék

Gépjárműadó, talajterhelési díj

Szabó Sándorné 125 mellék

Adószámlák könyvelése

Bencéné Simcsik Ágnes 125 mellék

Idegen szervek által kimutatott tartozások behajtása

Lászlóné Fodor Éva 126 mellék

Ingatlanügyek:  

Kamatmentes kölcsön, önkormányzati bérlakások ügyei, Vállalkozói Alap pályázattal kapcsolatos ügyek

Csikós Józsefné 153 mellék

Önkormányzati vagyongazdálkodás

Hidi József 154 mellék

Pénzügyek:

Gábor Lászlóné 124 mellék

Baloghné Komlósi Ilona 124 mellék

Sós Magdolna 139 mellék

Molnár Tímea 139 mellék

Szujó Edina  123 mellék

Kiss Jánosné 123 mellék

Egeresi Miklósné 122 mellék

Perei Ildikó 119 mellék

Kiss Lászlóné 119 mellék

Piacfelügyelet

Jeneiné Lagzi Mária 150 mellék

Pénztár

Szatmári Zsuzsanna 121 mellék

Gondnokság

Winter Éva 118 mellék

Pocsajiné Kis Erzsébet 120 mellék 

Hivatali étkezde konyhavezető

Durkó Zoltánné 170 mellék


Műszaki Osztály

Osztályvezető

GÁL ANDRÁS 165 mellék

Főépítész

Csökmei László Erik 240 mellék

Energetikus

Berényi Károly 163 mellék

Városüzemeltetés

K. Szabóné Kocsor Anna 163 mellék

Csarnai Mihály 163 mellék

Pályázatírás

Dr. Babinszkiné Tóth Mariann 166 mellék

Zsombok Ágnes 166 mellék

Közterület használat, fakivágás, mezőőrök, hulladékgazdálkodási, zaj, állattartási ügyek

Kiss Tamás 172 mellék

Magasépítés, műszaki ügyek

Barna Barbara 140 mellék

Ilyés Péter 140 mellék

Gyepmester

Nagy Zoltán +36 20 497 5018

Építéshatósági ügyek:

Varga Imre 133 mellék

Szabó Zoltán 133 mellék

Adamik Jánosné 133 mellék

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK)

Békési Tankerület

Kis Eszter tankerületi igazgató 200 mellék

Nánási Olga pénzügyi referens 201 mellék

Séner Jánosné személyügyi ügyintéző 202 mellék

Kocsor Katalin titkárság/FAX 203 mellék

 

Jogszabály
módosítást
javasol az
önkormányzat
(2015.03.25)
Veszettség elleni
védekezés 2015.
március
26-április 17.
(2015.03.24)
Az Én hangom
énekverseny
elődöntője
március 28-án
(2015.03.23)
Lomtalanítás
Békésen március
21-én és 28-án
(2015.03.18)
Ingyenesen
szállíthatja be
hulladékait a
Hulladékgyűjtő
Udvarba
(2015.03.18)
   
 
V • á • r • o • s
Önkormányzata
5630 Békés
Petőfi S. u. 2.
Tel.: 06/66/411-011
Fax: 06/66/411-230
E-mail

Hivja ingyen a hivatalunkat a telefonkonyv.hu segítségével

     
   
HUROBIKE PLAN Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében
Kerékpárosbarát település - KETOSZ
http://www.remenyhid.eu/