A A A

Jogok és feltételek

Jogok és feltételek, valamint adatvédelem

A www.bekesvaros.hu portál tartalmának szerzői joga a Békés Város Önkormányzatát, és a Békési Polgármesteri Hivatalt illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Ebben az esetben annak megfelelően kell eljárni.

Linkek elhelyezése

A www.bekesvaros.hu portál szerkesztősége örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőséget értesítik (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

Képek felhasználása

A www.bekesvaros.hu portálon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A www.bekesvaros.hu portálon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Egyéb

Tilos a www.bekesvaros.hu portál tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni. Tilos a www.bekesvaros.hu portál tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A www.bekesvaros.hu portál nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést. A portál csak a közszférához kapcsolódó információkkal foglalkozik.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Békési Polgármesteri Hivatal

Székhely: 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Kiadásért felelős személy: Tárnok Lászlóné jegyző

Email: jegyzo@bekesvaros.hu

Telefon: +36 66/411-011

Vonatkozó törvények:

A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető törvénykönyv (2012. évi C. törvény), a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A Polgármesteri Hivatal engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A www.bekesvaros.hu portál számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Polgármesteri Hivatal az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A portálon olvasott információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik.

Adatvédelem

A Békési Polgármesteri Hivatal, mint üzemeltető, és mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a portál szerkesztése során tudomására jutott és hozott adatokat, melyeket semmilyen körülmények között nem tesz – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

A weblap használója tudomásul veszi, hogy a portál kizárólag statisztikai adatgyűjtési céllal információkat tárol a www.bekesvaros.hu látogatottságáról, a böngészett tartalmakról, valamint ehhez kapcsolódó adatokról. A statisztikai adatgyűjtési céllal tárolt információkat lehetetlen összekapcsolni a felhasználóval, így nem származtatható belőle személyes adat, azokból a felhasználó nem beazonosítható.

A portálon elérhető adatok és tartalmak nem használhatóak kereskedelmi tevékenység, direkt marketing, elektronikus levélben vagy privát üzenetben történő marketing tevékenység céljára.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A www.bekesvaros.hu portál tartalma – beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését - szerzői jogvédelem alá esik,  mely üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel, azonban az oldal részletei letölthetőek, illetve kinyomtathatóak otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A fentiektől eltérni csak az üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti. Minden jogot fenntartunk.

Záró rendelkezések

Ezen feltételek a www.bekesvaros.hu portál használatának feltételei, melyeket minden felhasználó a portál használatbavételével tudomásul vesz. A portál használata során a netikett szabályait maradéktalanul be kell tartani. A portál üzemeltetőjének joga van jelen felhasználási feltételek módosítására, melyre köteles felhívni a felhasználók figyelmét, ezt követően a portál használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben jelen dokumentumot üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

 

Copyright, Békés Város Önkormányzata, Békési Polgármesteri Hivatal, Minden jog fenntartva