A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2017. április 04.
Önkormányzati ingatlan értékesítése
Békés Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:
2017. április 03.
Megjelent a békési civil szervezetek pályázati felhívása
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet a Békés városban működő civil szervezetek támogatására.
2017. február 13.
Álláspályázat titkársági ügyintéző munkakörbe
"Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békés Város Jegyzője Titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.
2016. november 04.
ÁLLÁSPÁLYÁZAT - IGAZGATÓ
Békés Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Békési Család és Gyermekjóléti Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
2016. október 12.
Békés Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
2016. szeptember 26.
Békés Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A beadás határideje: 2016. november 8. A beadás helye: Békési Polgármesteri Hivatal 30. sz. iroda A részletes pályázati kiírás letölthető a www.bekesvaros.hu weboldalról.
2016. augusztus 15.
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok. 2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet.
2016. augusztus 15.
TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS VÁLTOZÁSAIRÓL
Tisztelt Lakosság! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13§ (1) bekezdés 19. pontja alapján az Önkormányzatnak kötelező feladata a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, melyre a BKSZ Plusz Nonprofit Kft -vel kötött szerződés alapján került sor az eddigiekben. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a vonatkozó végrehajtási szabályok jelentős változásokat vezettek be a közszolgáltatás vonatkozásában.
2016. június 15.
ÁLLÁS PÁLYÁZAT - KARBANTARTÓ
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde karbantartói munkakör betöltésére.
2016. május 02.
A helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló 2015. évi beszámoló a DAKK Zrt. vonatkozásában
2016. április 05.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság készíti a működési területén lévő folyószakaszok Nagyvízi mederkezelési terveit, amiket szakmai véleményezésre bocsát.
2016. március 29.
NAV kihelyezett ügyfélszolgálat - Békés - plakát
Tisztelt Adózók! A személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának határideje: 2016. május 20. A Békési Polgármesteri Hivatalban (5630 Békés, Petőfi u. 2.) kihelyezett ügyfélszolgálatot tartanak a NAV szakemberei 2016. április 22-én, pénteken 9-13 óráig,ahol a szakemberek közreműködésével személyijövedelemadó-bevallásukat elkészíthetik, a kitöltésben segítséget kérhetnek.