A A A

Helyi Értéktár

a) Agrár- és élelmiszergazdaság:

 • Gyógypemete cukorka
 • Békési vásár
 • Békési szilvapálinka
 • Békési kolbász
 • Békési aszalt szilva
 • Békési hagyományosan főzött szilvalekvár
 • Békési szilvalekváros papucs
 • Kötött galuska leves
 • Salátaleves
 • Birsalma kacsaleves
 • Öregtarhonya
 • Cigányka
 • Tepertőkrém
 • Kásás béles
 • Lakós cipó (kolbásszal töltött cipó)
 • Lapos borsó és lapos borsó leves
 • Kürtös fánk

b) Egészség és életmód:

 • Békési gyógyfürdő
 • Békési ártézi kutak 

c) Épített környezet: 

 • Körgát,
 • Körös-gát,
 • Egykori Polgári Leányiskola épülete (Építészeti remekek) 

d) Ipari és műszaki megoldások: 

 • Szivattyútelep egész berendezése,
 • Tárház épülete,
 • OptiGép gabona adapter,
 • Kenderáztató
 • Békési cirokseprű/seprűkötés

e) Kulturális örökség: 

 • Békési vesszőfonás,
 • Békés - tarhosi Énekiskola,
 • Gulyás György munkássága, tevékenysége,
 • Békés Városi Püski Sándor Könyvtár,
 • Püski Sándor könyvkiadó munkássága és hagyatéka,
 • Kecskeméti Gábor Kulturális Központ,
 • Csuta Nemzetközi Művésztelep,
 • Békési hímzés,
 • Jantyik Mátyás festő munkássága és hagyatéka,
 • Szikszay Sándor mézeskalácsmester munkássága és hagyatéka,
 • Békési viselet,
 • Békési Kalendárium,
 • Békési rongybaba

f) Nemzetiséghez kapcsolódó érték:

   (Jelenleg nincs elfogadott érték)

 

g) Sport:

 • Békés Torna Egylet (BTE- 1892),
 • Dr. Hepp Ferenc munkássága és életútja,
 • Sportkönyvön szereplő sportvezetők 

h) Természeti környezet: 

 • Kunhalmok

i) Turizmus és vendéglátás: 

 

 • Madzagfalvi Napok
 • Nefelejcs Vigadalom és Tökmulatság
 • Békés-tarhosi Zenei Napok

 

 

Felterjesztések
a Megyei és a Magyar Értéktárba

 1. Békési Szilvapálinka, - (Eredetvédettség alatt áll)
 2. Békési Kolbász,
 3. Békési Gyógyfürdő,
 4. Békési Kosárfonás,
 5. Békés - tarhosi Énekiskolát, – (Békés Megyei Értékké nyilvánított, majd 2016. április 19-én a Hungarikum Bizottság által Magyar Értékké nyilvánított.)
 6. Csuta Nemzetközi Művésztelep,
 7. Békési hímzés,
 8. Püski Sándor munkássága,
 9. Gulyás György munkássága, tevékenysége,
 10. Jantyik Mátyás festő munkássága és hagyatéka,
 11. Szikszay Sándor mézeskalácsmester munkássága és hagyatéka,
 12. Dr. Hepp Ferenc munkássága és életútja,
 13. Békés - tarhosi Zenei Napok, - (Békés Megyei Értékké nyilvánított)
 14. Békési szilvalekváros papucs. - (Békés Megyei Értékké nyilvánított)

 

Békési Helyi Értéktár Bizottság felhívása

Várjuk a lakosok javaslatait!

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára. Ezek megmentése érdekében nyilvánította ki szándékát Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy létrehozza a Békési Helyi Értéktárat. A képviselő-testület szeptemberi ülésén megválasztotta a szervezetet irányító, öt főből álló bizottság tagjait.  

A Békési Helyi Értéktár a város területén fellelhető adatokat tartalmazó gyűjtemény lesz. A Bizottság számára fontos, hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikat, ötleteiket a bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy valóban városunkra jellemző értéktár valósuljon meg. A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését. 

A Békés város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a települési  értéktárba bárki írásban kezdeményezheti  a szórólap hátoldalán megtalálható javaslat minta visszaküldésével.

A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a Békési Polgármesteri Hivatal Titkárságán (5630 Békés, Petőfi u. 2.).

 

(A nyomtatvány letölthető a bekesvaros.hu honlapról.)

 

A Békési Helyi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról.

A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

 A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

 a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

 b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

 c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

 f) nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;

 g) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

 h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

 i) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Izsó Gábor
az Helyi Értéktár Bizottság elnöke