A A A

Aktuális hírek

2018. szeptember 12.
Jó ütemben halad a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
Békés Város Önkormányzata 2017 májusában a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel, mely pályázat 100%-os támogatás intenzitás mellett 154,31 millió Ft támogatást nyert el.

A TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002 projekt azonosítójú projekt célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a belterület védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A projekt konkrét célja a fejlesztéssel érintett utcák (Dánfok, Keserű sor és környéke, Dózsa György u. és környéke, Tárház – Nevelő utcák és környéke) csapadékvíz elvezetésének kialakítása oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területeiken keletkező rendkívüli mértékű csapadék vizek befogadására, zavartalan tovább vezetésükre és a helyi befogadóba juttatására. A fejlesztés eredményeként Békés városában csapadékvíz-csatornák létesítése, felújítása (összesen: 3837 méter) valósul meg. A Vízgyűjtőgazdálkodási Terv alapelveit figyelembe véve cél a helyben keletkezett csapadék helyben tartása. A projekt eredményeként csökken a belvíz veszélyeztetettség illetve javul a környezeti állapot a beruházás által érintett területeken.

A megvalósítás helyszínei:

Dánfoki Üdülőközpont.
Keserű sor
Dózsa György utca
Tárház utca
Nevelő utca.

A dánfoki településrész korábban üdülőkörzet volt és leginkább nyaranta volt lakott. Miután lakóövezetté lett nyilvánítva egyre többen költöztek arra a területre és jelenleg egész évben lakottak az ingatlanok. A globális klímaváltozásnak köszönhetően egyre több és nagy intenzitású csapadék hullik, a lehulló vízmennyiség elvezetése ezen a területen nem megoldott így fejlesztési igényként jelentkezett a csapadékvíz-csatornák kiépítése. A lakosok odaköltözésével nőtt az érintett terület beépítettsége, amely egyúttal csökkenti a beszivárgást a talajba. A terület talajtípusa szintén nem kedvez a beszivárgásnak, mert a területet alkotó agyagos talajtípus erősen megköti a vizet és kötötté válik. A felszínükre érkező vizet lassan nyelik el, mert a felszíni része rögtön megduzzad és a víz bejutásának útját állja. Az agyagos talaj nehezen szárad ki, az agyagrészecskék nehezen engedik el a vízmolekulákat. Mindez a lakóingatlanoknak sem kedvez, mert az ingatlan túlzott mozgását idézi elő.

A Keserű sor és környéke főgyűjtő csatornája részben burkolt, de nem megfelelő szinten kerültek az elemek elhelyezésre. A csatlakozó mellékutcákon sekély csatornák találhatóak, melyek érzékenyek a befogadó állapotára. Az 1999-2000-es években jelentős károk keletkeztek a befogadó állapota miatt. Szintén komoly káresemény történt a 2005. évi nagy
csapadék miatt.

A Dózsa György utca és környéke nagy szelvényű csatornája már nem volt képes biztonsággal levezetni a keletkező vizeket. Fenntartása önkormányzati feladat, rendezése elkerülhetetlenné vált.

A Tárház, Nevelő utca környékén lévő záportározó funkcióját a normál csapadékos időszakban ellátja, de pl. az 1999-2000-es belvízkor elöntések keletkeztek megtelésekor. A befogadó, az Élővíz-csatorna túl messze helyezkedik el, hogy a maximális vízszint miatti vizeket provizórikus megoldással kezelni lehessen. A levezető csatorna megépítése szükségszerűvé vált.

A megvalósítandó tevékenységek az alábbiak:

- Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.

- Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése.

- Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is.

- Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója.

A projekt kivitelezési munkái már folyamatban vannak, az őszi csapadékos időjárás beálltáig minden tervezett beavatkozás megvalósul.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Projekt címe: Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása

Projekt azonosító: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00002