A A A

Aktuális hírek

2019. március 14.
Tájékoztatás az óvodai előjegyzésről
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás értesíti az érintett szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek előjegyzésbe vétele a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde valamennyi tagóvodájába április 24-én, szerdán és április 25-én, csütörtökön 8-16 óra között lesz.

Helyszíne a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Óvodája, a Baky utca 4. szám alatt.

Az előjegyzéshez szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek TAJ kártyája, a szülő személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői vélemény az óvoda kijelölésről.

Amennyiben a szülő a megjelölt időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező tagóvodákra korlátozódik.

A gyermekek felvételéről a tagóvodákba a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény igazgatója dönt. Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagóvodákban indítható csoportok számáról. A gyermekek csoportba való besorolásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményét kikérve a tagóvoda vezetője határoz.