A A A

Aktuális hírek

2019. június 21.
ÁLLÁSHIRDETÉS
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Jogász munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 22. pontjában foglalt Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az Önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, a jogi, szakmai követelmények érvényesítésében. A Polgármesteri Hivatal ügyintézőivel-a feladataik ellátása során jogi szaktudást (p.:jogértelmezés) igénylő ügyekben, vagy egyéb indokolt esetben- jogi konzultációt tart, különös tekintettel a Békési Polgármesteri Hivatal és Békés Város Önkormányzatára anyagi és eljárási jogszabályokban előírtakra. Egyes feladatkört érintő ügyekben beérkezett jogorvoslati kérelmek esetében megvizsgálja a fellebbezéssel támadott határozat törvényességét, javaslatot tesz az eljárás további folytatására (felterjesztés, határozat visszavonása, módosítása stb.) Részt vesz a Képviselő-testületi ülések előkészítésében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései  az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Magyar állampolgárság,

•Cselekvőképesség,

•Büntetlen előélet,

•Egyetem, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Közigazgatási szakvizsga,

•Közigazgatási gyakorlat, vagy hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz

•Motivációs levél

•Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai

•3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint

•A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•Az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozat (a tájékoztató megtalálható a www.bekesvaros.hu honlap kezdő oldalán

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 76-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:     2019. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Békés Megyei Hírlap - 2019. június 29.

•www.bekesmatrix.hu - 2019. június 27.

•www.bekesvaros.hu - 2019. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft.