A A A

Aktuális hírek

2019. augusztus 07.
Álláshirdetés - Jogászt keresünk
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jogász munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:                              határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                                  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                                   Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Ellátandó feladatok:

1. sz. melléklet 22. pontjában foglalt Jogi és per képviseleti feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az Önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, a jogi, szakmai követelmények érvényesítésében. A Polgármesteri Hivatal ügyintézőivel-a feladataik ellátása során jogi szaktudást (p.:jogértelmezés) igénylő ügyekben, vagy egyéb indokolt esetben- jogi konzultációt tart, különös tekintettel a Békési Polgármesteri Hivatal és Békés Város Önkormányzatára anyagi és eljárási jogszabályokban előírtakra. Egyes feladatkört érintő ügyekben beérkezett jogorvoslati kérelmek esetében megvizsgálja a fellebbezéssel támadott határozat törvényességét, javaslatot tesz az eljárás további folytatására (felterjesztés, határozat visszavonása, módosítása stb.) Részt vesz a Képviselő-testületi ülések előkészítésében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, , Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség,,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:                   Közigazgatási szakvizsga, Közigazgatási szakvizsga, Közigazgatási gyakorlat, vagy hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         •A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél, Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:                   2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 83-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntéshozó, fenn tartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Békés Megyei Hírlap - 2019. augusztus 10.
  • www.bekesmatrix.hu - 2019. augusztus 10.
  • www.bekesvaros.hu - 2019. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja. 50.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.