A A A

Aktuális hírek

2019. szeptember 04.
ÁLLÁSHIRDETÉS
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:                határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                                Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 15. pontja Építésügyi igazgatási terület

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

Járásszékhely jegyzőjének hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági eljárások (építési engedélyezési eljárások, használatba vételi engedélyezési eljárások, használatbavétel tudomásulvételi eljárások, fennmaradási engedélyezési eljárások, bontási engedélyezési eljárások, hatósági bizonyítvány kiállítása) szakhatósági eljárások lefolytatása, közreműködés a központi címregisztert érintő ügyekben.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a helyi rendelet az irányadó.         az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, •              Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

 

 

 

 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Építéshatósági területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         •A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél, Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011 114-es mellék -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 85/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje:                     2019. október 7.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Békés Megyei Hírlap - 2019. szeptember 7.

 

•         www.bekesmatrix.hu - 2019. szeptember 7.

 

•         www.bekesvaros.hu - 2019. szeptember 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.