A A A

Aktuális hírek

2020. március 19.
Sajtóközlemény - 2020.03.19. - Kálmán Tibor polgármester
Először is szeretném megköszönni városunk lakosságának, hogy fegyelmezetten és felelősségteljesen viselik, illetve hajtják végre azokat a rendelkezéseket és szabályozásokat, melyeket országunk kormánya és városunk kénytelen meghozni a járvány lassítása és megállítása érdekében. Kérem Önöket, hogy ez továbbra se változzon, és ha szükségessé válik a szigorúbb korlátozások bevezetése, azokat is tartsuk be. A személyes találkozások csökkentése nem könnyű feladat, de mint az utóbbi napok igazolják, megoldható, sőt odafigyeléssel és fegyelemmel még inkább minimalizálható. A jelenlegi álláspont szerint ez a leghatásosabb fegyverünk a vírus ellen!

 

A kormányrendelet intézkedései

A 47/2020 (III.18.) rendelkezései alapján a következő szabályok léptek életbe a mai naptól:

  • A 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönök esetében az alábbi szabályozást kell alkalmazni.Ha a  felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből az  adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A kormányrendelet nem tiltja az eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítést. A  szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek időtartamát a  Kormány rendeletével meghosszabbíthatja. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. Ez természetesen nem azt jelenti hogy a tartozásokat a későbbiekben nem kell visszafizetni. 

 

  • E rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.

 

  • A  turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a filmipari, az  előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A  felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. Ezek a bérleti díjak a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhetőek, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

 

  •   A turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a filmipari, az  előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól. A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a  természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, ami maximum 7710 forintot. A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, megállapítani és bevallani.

 

  • A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások (KATÁsok) tételes adója hatálya alá tartozó adózók a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

 

  • A vészhelyzet időtartama alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a  munka törvénykönyve egyes rendelkezései is eltérő szabályokkal kerülnek alkalmazásra. A veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig  kell alkalmazni, hogy a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a Munka törvénykönyve szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, valamint a  munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan is elrendelheti. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a  szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. Az előzőektől eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet. A munkavállaló és a munkáltató a Munka törvénykönyve  rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

A kormány a részletszabályokat további rendeletben állapítja meg, melyről folyamatosan tájékoztatással leszünk.

 

Az ebédkiszállításról

A Hajléktalanok Nappali Melegedője a Farkas Gy. u. 3. szám alatti épületében jelenleg napi 2 órában fogadja a rászorulókat, 2020. március 23. hétfőtől napi 4 órában áll rendelkezésre, 11.00 és 15.00 óra között biztosítanak lehetőséget  a ruhák kimosására, a napi tisztálkodásra. A törölközőket a nappali melegedő kimosatja. Fontos változás, hogy a déli meleg étel elfogyasztására az idősek klubjában már nincs lehetőség, csak házhoz szállítással oldható meg az ebéd idősekhez való eljuttatása. Kádasné Öreg Julianna, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója a szociális intézmények számára előírt rendkívüli szabályok betartásáról és betartatásáról maximálisan gondoskodik, az ebédek kiszállítását jelenleg három gépjárművel oldják meg. A felmerülő újabb igények esetén további autókat állítanak be, hogy a meleg étel mindenkihez időben eljuthasson. A szociális szolgáltató központ Jantyik Mátyás utca 1. szám alatti épülete megváltozott nyitva tartással fogadja az ügyfeleket, érdemes telefonon tájékozódni, mielőtt ügyintézés céljából felkeresnék az intézményt. A szociális szolgáltató központ ezúton kér mindenkit, jelezzék, ha tudomásuk van olyan lakosról, akinek nincs hozzátartozója.

 

Az óvodai gyermekfelügyelet biztosításáról

Béres Istvánné, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetője tájékoztatott arról, hogy a békési óvodák több, mint a felében nincs gyermek jelen pillanatban. A napokban felmerült szülői igények mérlegelését követően minimális azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek a szülei nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet idejére. Minden esetben egyedileg bírálják el a kérést, és csak a legszükségesebb, leghalaszthatatlanabb esetekben engedélyezik a gyermek óvodai felügyeletét. Jelenleg 10 gyermek esetében volt indokolt az óvodai elhelyezés.  

 

Zárva tart a piac!   

Tegnapi sajtóközleményünkben már jeleztük, és ismételten felhívom a lakosok figyelmét arra, hogy ma, azaz 2020. március 19. éjféltől a békési piac területére való belépés - az ott dolgozó piacfelügyeleti munkatársak kivételével - TILOS.

A lezárás következtében a piaci kiskereskedelem határozatlan ideig szünetel. A területen működő kereskedelmi egységek az aktuális kormányrendelet szabályainak megtartásával végezhetnek tevékenységet, azzal a megkötéssel, hogy a kiszolgálás és vendégfogadás csak a külső fronton, illetve bejáratokon lehetséges. Még egyszer nyomatékosítjuk, hogy a piac belső területére vendéget, vásárlót engedni szigorúan TILOS!

Ezt az intézkedést járvány-megelőzési szempontból, hangsúlyozottan az idősebb korosztály, illetve a legveszélyeztetettebbek védelmében, feltétlenül szükségesnek tartjuk. Mindazonáltal a termelők és a vásárlók érdekei is fontosnak. A piacfelügyelet dolgozóival egyeztetve dolgozunk azokon a megoldásokon amelyek az eladók és a vevők közötti közvetlen kapcsolatfelvételt oldhatják meg. Természetesen a háztól történő árusításnál illetve az ott történő vásárlásnál is tartsunk be minden vonatkozó rendszabályt, illetve az egészségügyi elvárásokat!

 

Csak hiteles forrásból tájékozódjanak!

A koronavírus okozta járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről, teendőkről, leghitelesebb és naprakész információt nyújt a koronavirus.gov.hu oldal, városunkat érintő döntésekről pedig figyeljék a bekesvaros.hu és a bekesmatrix.hu oldalakat, valamint a város Facebook oldalán megjelenő közleményeket.

 

Az elkövetkező időszakban nagyon fontos, hogy megőrizzük higgadtságunkat, fegyelmezettségünket, mert csak úgy védekezhetünk a leghatékonyabban a koronavírus terjedése ellen, ha betartjuk a Kormány által előírtakat. Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 

Békés, 2020. március 19.

 

                                     Kálmán Tibor 

                            Békés város polgármestere