A A A

Aktuális hírek

2020. július 07.
Három mezőőr dolgozott a kertek védelméért 2019-ben
Csibor Géza, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke szerkesztőségünket arról tájékoztatta, hogy a képviselő-testület egyhangú igennel fogadta el a mezőőrök beszámolóját a 2019. évi munkáról.

 

Mint minden évben, 2020-ban is beszámolót kaptak a képviselők a békési mezőőrök előző évi tevékenységéről. Mind kiderült, a 2007-ben létrehozott mezőőri szolgálatban három fő tevékenykedik, és a zártkertekben található ingatlanok őrzéséről gondoskodnak. Ebbe Nagykert, Jégvermi-kert, Rosszerdő, Szécsénykert, Krisztinazug, Malomasszonykert, Csatárkert, Sebőkkert, Borosgyán tartozik bele. 2019-ben 33 igazoltatás történt, ebből négy esetben kellett rendőrséget értesíteni és ellenük feljelentéssel éltek a mezőőrök. 105 esetben kellett magánszemélyt terménylopás elkerülési végett felszólítani, valamint a kerttulajdonosok bejelentéseit ellenőrizni. Négy alkalommal kellett ebeket kábítani, 11 db csapdát helyeztek ki. Számos esetben segítettek a rendőrségnek hely, illetve személyen meghatározása miatt. Mindezek mellett a mezőőrök tevékenysége sokrétű: hivatali hirdetményeket tesznek ki, illegális hulladéklerakókat derítenek fel, összeírják az elhanyagolt ingatlanokat, ebrendészeti feladatokban működnek közre. Csibor Géza arról is beszélt, hogy 2019-ben 1884 személy fizetett mezőőri járulékot, ebből a városnak 6 millió forintos bevétele származott.