A A A

Aktuális hírek

2021. július 07.
SPORTSZERVEZETI TAGDÍJTÁMOGATÁS
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét, amely módosítás alapján új ellátás került bevezetésre városunkban.

 

Kérelemre, az egészséges életmódra nevelés ösztönzése érdekében az Önkormányzat sportszervezeti tagdíjtámogatásként átvállalja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti amatőr sportoló gyermek sportszervezetnél adott évre fizetendő hat havi tagdíját, de maximum havi 3.000 Forintot az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 

  • a gyermek és a törvényes képviselők a kérelem benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen ott laknak,
  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Forint/fő), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 400%-át (114.000 Forint/fő),
  • a gyermek a sportszervezetnek a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve a tagja, és ezt a sportszervezet elnöke a kérelem nyomtatványon igazolja.          

 

A kérelmet 2021-ben július hó 1-tő augusztus hó 31-ig, a következő években január hó 1. napjától január hó 31. napjáig lehet benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatványon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelmet nem a sportegyesületnek, hanem a szülőnek kell előterjesztenie a Békési Polgármesteri Hivatalnál.

A nyomtatvány 2021. július hó 1. napjától elérhető az alábbi linkre kattintva érhető el. 

 

NYOMTATVÁNY