A A A

Aktuális hírek

2021. július 07.
Nevelési- és tanévkezdési támogatás
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét, amely módosítás alapján 2021-ben is lesz nevelési- és tanévkezdési támogatás városunkban.

Azon gyermek, aki és akinek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családbafogadó gyámja Békés városban 2021. június hó 1. napján bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult, feltéve, ha a gyermek 2021. szeptember hó 1. napján

  • az óvodai nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi (a támogatás összege: 5.000 Forint), vagy
  • alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi (a támogatás összege: 10.000 Forint), vagy
  • középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi (a támogatás összege:12.000 Forint).

Bölcsődés esetén a jogosulti körbe az az előző feltéteknek megfelelő gyermek tartozik, aki a nevelésben történő tényleges részvétel 2021. év október hó 30. napjáig megkezdi (a támogatás összege: 5.000 Forint).

 

Nem békési nevelési-oktatási intézménybe járó gyermek esetén 2021. szeptember hó 1. napjától terjeszthető elő kérelem, a nyomtatvány ezen időponttól lesz elérhető a Békési Polgármesteri Hivatalnál.