A A A

Aktuális hírek

2023. szeptember 04.
Nevelési- és tanévkezdési támogatás
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét, amely módosítás alapján 2023-ban is lesz nevelési- és tanévkezdési támogatás városunkban.

 

 

Azon gyermek, aki és akinek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője vagy családba fogadó gyámja Békés városban 2023. június hó 1. napján és jelenleg is bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, nevelési- és tanévkezdési támogatásra jogosult, feltéve, ha a gyermek 2023. szeptember hó 1. napján

  • az óvodai nevelésben történő részvételt ténylegesen megkezdi (a támogatás összege: 5.000 forint), vagy
  • alapfokú közoktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi (a támogatás összege: 10.000 forint), vagy
  • középfokú oktatási intézményben folytat a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat, avagy az iskola igazolása szerint betegsége, testi- vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi (a támogatás összege:12.000 forint).

 

Bölcsődés esetén a jogosulti körbe az az előző feltéteknek megfelelő gyermek tartozik, aki a nevelésben történő tényleges részvétel 2023. év október hó 31. napjáig megkezdi (a támogatás összege: 5.000 forint).

 

Tájékoztatjuk a nem békési nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek törvényes képviselőit, hogy tárgyi ügyben 2023. szeptember hó 1. napjától 2023. október hó 15. napjáig terjeszthető elő a kérelem

-        bölcsődébe és óvodába járó gyermekek esetén intézménylátogatási igazolás csatolásával,

-        az alapfokú vagy középfokú oktatási intézménybe járó 2008. augusztus hó 31. napján vagy ezen időpont előtt született gyermek esetén a 2023/2024-es tanévre érvényesített diákigazolvány bemutatásával,

 

Az alapfokú vagy középfokú oktatási intézménybe járó, 2008. szeptember hó 1. napján vagy ezen időpont után született gyermek esetén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2023. szeptember 1-től hatályos 46/A. § (1) bekezdése alapján a tanulói jogviszonyról szóló igazolást nem kell csatolni.

 

Ahol a gyermeknek a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye Békés, és a gyermek életvitelszerűen itt tartózkodik, míg a másik hely Békéstől eltérő, úgy szükséges a törvényes képviselő nyilatkozata, hogy a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzattól nem részesül a nevelési- és tanévkezdési támogatással azonos célú támogatásban.

 

A támogatás összegének felvétele a törvényes képviselő által, személyazonosságot és lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, vagy a törvényes képviselő által adott meghatalmazással történhet (ebben az esetben a meghatalmazott személyazonosságot és lakcímet igazoló hatósági igazolványainak bemutatása szükséges.