A A A

Aktuális hírek

2021. szeptember 01.
Nevelési- és tanévkezdési támogatás igényelhető - NEM BÉKÉSI INTÉZMÉNYBE JÁRÓ GYEREKEKNEK
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján a 2021/2022-es nevelési/oktatási évben a 2021. június hó 1. napján Békés városban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Békés városban élő, de nem békési bölcsődébe, óvodába, alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek után nevelési- és tanévkezdési támogatást vehet igénybe a szintén békési lakos szülő vagy családbafogadó gyám.

Ha a gyermek törvényes képviseletét családbafogadó gyám látja el, a nyomtatványhoz mellékelni kell a gyámhivatal gyámrendelés tárgyában hozott jogerős határozatát. Határozat hiányában a támogatás nem fizethető ki. 

 

A támogatás összege bölcsődés és óvodás gyermek esetében 5.000 forint, alapfokú oktatási intézménybe járó gyermek esetében 10.000 Forint, középfokú oktatási intézménybe járó gyermek esetén 12.000 forint.

 

A kérelmeket - melyhez a nevelési/oktatási intézmény által kiállított igazolás csatolása szükséges - 2021. október hó 15. napjáig lehet eljuttatni a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára, a támogatás kifizetésének végső határideje: 2021. november hó 30.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azok részére, akik 2021. szeptember hó 15. napjáig eljuttatják kérelmeiket hivatalunkhoz, a kifizetés 2021. szeptember hó 22. napján megtörténik.   

 

 

A nevelési- és tanévkezdési támogatáshoz kapcsolódó kérelem, és a kifizetéshez kapcsolódó meghatalmazás - amennyiben a támogatás felvételében a törvényes képviselő akadályoztatva lesz – az alábbi dokumentumokból érhető el.