A A A

Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Alföldvíz Zrt. - Vállalkozási szerződés (szennyvíztisztító telep)

Szerződő fél neve: Békés Város Önkormányzata

Értékhatár: 5 millió Ft felett

Szerződő fél neve: Alföldvíz Zrt.

Tárgya: Vállalkozási szerződés (szennyvíztisztító telep)

Időtartam: 2014.08.06 - 2014.12.31

Összeg: 7 399 052 + áfa