A A A

Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Alföldvíz Zrt. - Szerződéses megállapodás (csatornahálózat rekonstrukciója

Szerződő fél neve: Békés Város Önkormányzata

Értékhatár: 5 millió Ft felett

Szerződő fél neve: Alföldvíz Zrt.

Tárgya: Szerződéses megállapodás (csatornahálózat rekonstrukciója

Időtartam: 2014.05.12 -

Összeg: 20 500 000 + áfa