A A A

Nem alapfeladatok ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Alföldvíz Zrt. - Vállalkozási szerződés szennyvíztisztitó telep rekonstrukció III. ütem felújítási munkák

Szerződő fél neve: Békés Város Önkormányzata

Értékhatár: 5 millió Ft felett

Szerződő fél neve: Alföldvíz Zrt.

Tárgya: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztitó telep rekonstrukció III. ütem felújítási munkák

Időtartam: 2014.10.16 - 2015.01.31

Összeg: 33 902 618+ ÁFA