A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2022. május 16.
ÁLLÁS - Adóügyi ügyintéző
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2024.október 31–ig tartó közszolgálati jogviszony

                 

Foglalkoztatás jellege:                                 Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:                                Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

1. sz. melléklet 14. pont: Hatósági feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi adókról szóló 45/2015.(XI.02.) sz. Önkormányzati rendelete alapján.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó feladatkör

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 6/2022.(II.24.) sz. rendelet, valamint a 4/2020.(V.26.) sz. szabályzata az irányadók.                      

 

Pályázati feltételek:

 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, ,

 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Adóigazgatási területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP szakrendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási alap vagy/és közigazgatási szakvizsga - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

•         A 87/2019.(IV.23.)Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:           2022. június 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06/66/411-011/2114 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK/81/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A döntéshozó fenn tartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje:                      2022. június 17.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Békés Megyei Hírlap - 2022. május 21.

•         www.bekesmatrix.hu - 2022. május 21.

•         www.bekesvaros.hu - 2022. május 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt, a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet. A közigállás publikálási időpontja: 2022. május 20. A pályázati kiírás közzétevője, a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.