A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2024. január 09.
Igazgatói pályázat
Békés Város Képviselő-testülete (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) pályázatot hirdet a fenntartásában lévő Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Békés Város Képviselő-testülete
(5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.)
pályázatot hirdet
a fenntartásában lévő
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgatói
(magasabb vezető)
munkakörének betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az intézmény igazgatója irányítja a Gyógyászati Központ profiljába tartozó járóbeteg-ellátást és a Gyógyászati Központ által üzemeltetett gyógyfürdőt.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: 5 éves határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra).

Munkavégzés helye: Békés vármegye, 5630 Békés, József Attila utca 5.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony-létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére Békés Város Polgármesterének címezve, történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni „Gyógyászati Központ igazgatói pályázat”. A próbaidő hossza 3 hónap.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– erkölcsi bizonyítvány.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent: helyben lakás

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat: -

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat: igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– részletes szakmai önéletrajz,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről,

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 9. 12:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bekesvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024. március 1.

A publikálás tervezett időpontja: 2024. január 9.

Pályázati feltételek: A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a szerint.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– személyi és foglalkoztatási adatok,

– diploma, bizonyítvány másolat,

– érvényes erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, beletekinthetnek, és véleményezhetik.

Bérezés: az Eszjtv. szerint

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bocskay Árpád aljegyző ad a 06/66/411-011 2117-es melléken