A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. május 17.
Hirdetmény
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 552/2017. (XII. 28.) határozatával döntött arról, hogy módosítja a Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy a 4521 hrsz., 4522 hrsz., 4523 hrsz. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi besorolást kapjon.

A módosítás miatt Békés Város Önkormányzata vélemény-nyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat szükségességének és tematikájának meghatározása) fordult a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005. (I.11) Korm. rendelet alapján.

A beérkezett véleményeket Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2018. (IV. 26.) határozatával elfogadta.

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint a teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.

A tervezési területen belül tervezett módosítás a következő:

A 4521 hrsz., 4522 hrsz., 4523 hrsz terület a jelenlegi Lf-1a falusias lakóterületi besorolásból kereskedelmi, szolgáltató területbe kívánja átsorolni, melyre a jelenleg érvényes Helyi Építés Szabályzat 42.§ (2) bekezdése szerint „Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.” Az ingatlanon jelenleg is gazdasági tevékenység folyik.

A tervezett módosítással kapcsolatosan Lakossági fórum is megtartásra kerül, melynek

helye: Békési Polgármesteri Hivatal díszterme

ideje: 2018. év június hónap 11 napja 1600 óra