A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. október 30.
Tájékoztató a fúrt és ásott kutak fennmaradási engedélyéről

Tájékoztatjuk az ásott vagy fúrt kúttal rendelkező polgárokat, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet jelenleg hatályos rendelkezései értelmében a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra - az ingatlan tulajdonosának úgynevezett „vízjogi fennmaradási engedélyt” kell kérnie.

A szabályozás célja annak felmérése, hogy a lakosság milyen mértékben avatkozik be a meglévő és védendő vízbázisba. Megfogalmazható az a cél is, hogy a fennmaradási engedély birtokában legalizálni lehessen a vízkivételi helyeket.

A rendelkezés szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő (tulajdonos), aki a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítménnyel kapcsolatos vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A megadott határidőig az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

A jegyző engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú a vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a területi vízügyi hatóság dönt az engedélyről, fennmaradási engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele:

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A kérelem benyújtható és további felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán.

 

Az irányadó fontosabb jogszabályok:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet