A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2018. november 13.
Békés Város szabályozási tervéről

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 552/2017. (XII. 28.) határozatával döntött arról, hogy módosítja a Békés Város szabályozási tervéről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendeletét annak érdekében, hogy a 4521 hrsz., 4522 hrsz., 4523 hrsz. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területi besorolást kapjon.

A módosítás miatt Békés Város Önkormányzata vélemény-nyilvánítási kérelemmel (környezeti vizsgálat szükségességének és tematikájának meghatározása) fordult a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005. (I. 11) Korm. rendelet alapján.

A beérkezett véleményeket Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 167/2018. (IV. 26.) határozatával elfogadta.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38.§. szerint a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.

A megküldött vélemények bedolgozásra kerültek a tervezet módosításba.