A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2019. február 08.
Álláspályázat - Adóügyi ügyintéző munkakör
BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL A "KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐKRŐL SZÓLÓ" 2011. ÉVI CXCIX. TÖRVÉNY 45. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 14. pont: Hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok: 

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó adóügyi feladatokat. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok teljes körű ügyintézése, adó ellenőrzések, végrehajtási feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, adóigazolások kiállítása. Iktatási feladatok elvégzése, irattározás, ügyirat kezelés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Adóigazgatással és annak végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása, ügyirat kezelés.

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, . Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,
 • Adóügyi ügyintéző-Önkadó-ASP Program ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 30-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   

 • Békés Megyei Hírlap - 2019. február 9.  
 • www.bekesmatrix.hu - 2019. február 8. 
 • www.bekesvaros.hu - 2019. február 8.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.
Békés Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján,
a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja: 50.000 Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet.