A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. február 10.
Aljegyző állás
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:                 Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:                                               Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                              A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:                               Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat-és hatáskörébe utalt feladatok ellátása során a jegyző munkájának segítése, távolléte esetén helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló Közszolgálati szabályzat az irányadó az irányadók.

Pályázati feltételek: 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, Jogász,

•         Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási szakvizsga, 

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•         Közigazgatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai, fényképes önéletrajz Motivációs levél, Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint, A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:                   2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011 114-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK/44-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntéshozó fenn tartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:                      2020. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Békés Megyei Hírlap - 2020. február 15.  

•         www.bekesmatrix.hu - 2020. február 10.

•         www.bekesvaros.hu - 2020. február 10.