A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. február 10.
Hagyatéki ügyintéző állás
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal Hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:               Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony               

Foglalkoztatás jellege:                                               Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                               Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Ellátandó feladatok:  A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvényben meghatározott jegyzői feladatok ellátása. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott anyakönyvvezetői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Hagyatéki és póthagyatéki leltárok felvétele és közjegyző felé továbbítása. Anyakönyvezés, elektronikus anyakönyvbe történő rögzítés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) , a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagy   

            középiskolai végzettség és anyakönyvi szakvizsga,

•         Hasonló területen szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz (87/2019.IV.23.Korm.rend. 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajz fogadható el) • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat) • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata • A 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:                   2020. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06 66 411-011/114-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK/43-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Hagyatéki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:                      2020. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Békés Megyei Hírlap - 2020. február 15.

•         www.bekesmatrix.hu - 2020. február 10.

•         www.bekesvaros.hu - 2020. február 10.