A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. február 24.
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK ÁTVÉTELE BÉKÉSEN

 

Tisztelt békési lakosok!

 

 

A DAREH Önkormányzati Társulás döntése értelmében a békési lakosok 240 literes, ingyenes zöldhulladékgyűjtő, valamint 300 literes ingyenes komposztáló edényt kaphatnak a zsákban beérkező zöldhulladék mennyiségének csökkentése érdekében.  A tervek szerint 2020. április hónaptól a zsákos zöldhulladékgyűjtési rendszer megszüntetésre kerül Békésen.

Az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe

  • akinek nincs zöldhulladékgyűjtő edénye,
  • aki a közszolgáltatási nyilvántartásban szerepel békési felhasználási hellyel
  • akinek nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka (igazolás utolsó negyedéves számla bemutatása, vagy annak befizetését igazoló szelvény)

Az edény arra a fogyasztási helyre igényelhető, amire a közszolgáltatási szerződés kiterjed, az edény elszállítása az átvevő feladata.

Átvétel helye:

5630 Békés, Verseny u. 4.

Átvétel ideje:

minden héten kedden,

 

naponta 8.00-12 és 12.30-16.00 óra között

A fenti időpontban, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatását követően, meghatalmazott esetén írásbeli meghatalmazás birtokában lehet átvenni az edényeket. Az átadáskor használati megállapodást kötünk. Az edények darabszáma korlátozott, átvételük érkezési sorrendben a készlet erejéig lehetséges.

Békés, 2020. február 21.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt