A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. július 31.
„BÉKÉSI KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ” - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Békési középiskolai ösztöndíj”-ra pályázhatnak mindazok a Békés területén állandó lakhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok, akik középiskolai tanulmányaikat Békésen, nappali tagozaton végzik.

 

Pályázni a kerekítés szabályai nélkül 4,2 és afölötti tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a minimálbér 54%-át. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

Benyújtási határidő: 2020. október 15.

 

 

Benyújtás helye: Békési Polgármesteri Hivatal (5630 Békés, Petőfi u. 2.) – postai úton vagy személyesen az erre rendszeresített pályázati űrlapon.