A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. október 02.
ÁLLÁS - Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgató
Békés Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01. - 2025.12.31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5630 Békés, József Attila utca 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása.

Szakmai feladatok: intézmény szakmai munkájának koordinálása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, bármely,
  • vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • mesterképzésben szerzett egészségügyi menedzseri képesítés

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

  • Postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/2020 , valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg szakellátás.

 

  • Személyesen: Kálmán Tibor polgármester, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bíráló bizottság személyes meghallgatást követő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

 

A pályázat további megjelenésének helye: https://kozigallas.gov.hu