A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. december 09.
Partnerségi egyeztetés 062/44 és 062/45
Partnerségi egyeztetés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 91/2020. (VII. 30.) határozatával döntött arról, hogy módosítja Településrendezési Eszközeit a 062/44 és 062/45 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában.


A külterületi 062/44 és 062/45 hrsz alatti ingatlan területfelhasználási besorolása beépítésre szánt különleges terület. Övezeti jele K-12. A Településrendezési Eszközök készítésekor a K-12 jelű övezet vendéglátó és szálláshely funkciójú épületek elhelyezésére került betervezésre. A jelenlegi gazdasági követelmények ennél szélesebb körű felhasználást igényelnek, ezért a tulajdonos kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a területfelhasználás megváltoztatását lehetővé tevő Településrendezési Eszköz módosítására.

A módosítás lényege, hogy az érintett telken azonos szabályozási előírások kerüljenek megállapításra, mint a szomszédos 064/7, valamint a – korábbi - 062/28 hrsz-ú) földrészleten. Ez azt jelenti, hogy a beépítésre szánt különleges terület kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre változik, Gks-5 jelű övezeti besorolással.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése szerint a egyszerűsített eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszközt véleményezteti a partnerekkel.