A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2020. december 12.
Partnerségi egyeztetés 0151/6 hrsz
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 344/2019. (IX. 25.) határozatával döntött, hogy módosítani kívánja a településrendezési eszközeit annak érdekében, hogy a Békés 0151/6 hrsz. alatti terület megosztása lehetővé váljon.

A módosuló terület Békés nyugati területrészén, a Murony felé vezető úttól északra a belterületi határ mellett, ahhoz igen közel a volt téglagyári területen helyezkedik el. A tervezési terület határát a belterületi határ, a Muronyi út, nyugatról egy dűlő, észak felöl a Muronyi vasútvonal határolja. A területen használható létesítmény csak az ÉK-sarokban felépített terménytároló található, a többi terület barna zónába tartozik. A szóban forgó telket -ahol a létesítmény épülne meg- már kialakították, több kisebb, szinte alig használható telekből. A telek kis nyúlvánnyal csatlakozik a közúthoz, a területén lebontott téglaszárító színek, agyaggödör és egyéb terület található. A város településszerkezeti terve a telek területén többféle területfelhasználást tartalmaz: Gazdasági-ipari Gip-2, Különleges terület K-7, Véderdő Ev, valamint Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató Gks-3 területet. Ezekből alakítandó ki az új Gks övezet, melynek paraméterei nem tudnak egyetlen, már meglévő építési övezethez hasonulni.

A tervezési területen belül a leírásban felsorolt övezetekből alakul ki az új területfelhasználás. 

Az elképzelt tevékenység leginkább a Gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolható, mert itt nem csak „gyártás”, összeszerelés, hanem szolgáltatás (színpad kipróbálás) is történik. A tervezet övezetben folytatandó tevékenység nem fogja zavarni a környező területek használatát. Lakóterület csak kicsit távolabb található, a tervezési területen lévő terménytároló és szárító létesítmény hasonló övezetben található. A terület közlekedési rendszerén nem szükséges változtatni, mert az új területfelhasználás telke kiér a Békés-Murony közútra, így e telek megközelíthető bármilyen járművel.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdése szerint az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszközt  véleményezteti a partnerekkel.