A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2021. július 30.
BÉKÉSI KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ - Pályázat
A pályázatra azok a Békés területén állandó lakóhellyel rendelkező, kimagasló tanulmányi eredményű magyar állampolgárok (a továbbiakban: Pályázó) jelentkezhetnek, akik középiskolai tanulmányaikat Békésen, nappali tagozaton végzik.

Pályázni a kerekítés szabályai nélkül elért 4,2 és a fölötti tanulmányi eredmény esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a minimálbér 54 %-át. Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Pályázó beiratkozott tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Összege 10.000 Ft/hónap.  Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon (postai úton vagy személyesen).

 

A benyújtási határidő 2021. október 15. napja.

 

 

A 2022. februárjával induló 2. félévi támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó félévi bizonyítványa eléri a jó rendű átlagot, és erről 2022. február 14-ig a félévi értesítőt bemutatja.

 

A Pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó lakcím, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, középfokú intézmény megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

A pályázat kötelező mellékletei: a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolata, a középiskola iskolalátogatási igazolása, az iskola véleménye, a Pályázóval egy háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása.

A pályázatokat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat határidejének lejártát követő első soros ülésén bírálja el. A Pályázók az elbírálás után a Képviselő-testület döntéséről írásbeli értesítést kapnak.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy az Önkormányzat a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a pályázat céljából kezelje, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig, azaz 2027. június 30. napjáig nyilvántartsa. Az Önkormányzat a személyes adatokat más szervezeteknek semmilyen módon nem továbbítja.

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul, hogy a pályázat elbírálása nyílt képviselő-testületi ülésen történjen, illetve tudomásul veszi, hogy a pályázati eredmények közlésére a sajtó nyilvánossága előtti ünnepség keretében kerül sor.