A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2021. december 11.
Uszodavezető - ÁLLÁS
Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet uszodavezető munkakör betöltésére

A munkaviszony időtartama:           Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:                    Teljes munkaidő, műszakos munkarendben,

A munkavégzés helye:                     5630 Békés, Körösi Csoma S. u. 6-14. sz.

 

Feladatkör:                                       Uszodavezetői feladatok

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek:

Uszoda működéséhez kapcsolódó feladatok; munkaidő beosztások; engedélyek, beszerzések koordinálása; népszerűsítő programok szervezése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók, de megegyezés szerint.

 

Pályázati feltételek:                Magyar állampolgárság

                                               Cselekvőképesség

                                               Büntetlen előélet

                                               Műszaki középfokú végzettség

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Vízgépész vagy uszodamester végzettség

                                                        Műszaki és csoport vezetői tapasztalat

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2022. január 10.

A pályázat benyújtási határideje:                2021. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje:           2022. január 5.

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a Békés Város Önkormányzata 5630 Békés, Petőfi u. 2. sz. borítékra kérjük rá írni „Uszodavezetői állás” vagy emailben, a varoshaza@bekesvaros.hu címre várjuk.