A A A

Hirdetmények, Pályázatok

2022. január 05.
ÁLLÁS - Rendszergazda, informatikus
Békési Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Békési Polgármesteri Hivatal rendszergazda, informatikus munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:                   határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                                Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                                 Békés megye, 5630 Békés, Petőfi utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

21. Informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Hálózattal, kiszolgáló és kliens oldali eszközökkel kapcsolatos informatikai üzemeltetési és tervezési feladatok, adminisztratív jellegű feladatok, illetve informatikai támogatást igénylő egyéb feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Microsoft alapú szerver infrastruktúra üzemeltetése és karbantartása, informatikai eszközök logisztikai feladatainak ellátása, vírus-és végpontvédelmi szoftverrendszer üzemeltetése, rendszermentések ellenőrzése, visszatöltési feladatok ellátása, felhasználói eszközök konfigurálása, felhasználók informatikai támogatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelkezések az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Informatika, valamint a koronavírus elleni védőoltás felvételének felvételénekigazolása (két dózisú oltóanyag esetén mindkét dózis),

•         Rendszergazda (hálózati) munkaterületen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Műszaki, informatikai szakképzettség, ,

•         Gyakorlott szintű LINUX ismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Windows szerver ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű Hálózatismeret,

•         Gyakorlott szintű Hardverismeret,

•         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019.(IV.23.)Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Judit nyújt, a 06/66/411-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Békési Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5630 Békés, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIK 2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda, informatikus.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Békés Megyei Hírlap - 2022. január 8.

•         www.bekesmatrix.hu - 2022. január 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesvaros.hu honlapon szerezhet. A közigállás publikálási időpontja: 2021. január 10. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. A munkáltató, a 635/2021. (XI.18.) Kormányrendeletben foglaltak alapján nem hoz létre új foglalkoztatási jogviszonyt olyan személlyel, aki a koronavírus elleni védőoltást (két dózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.